Katkinou prácou a veľkou životnou vášňou je skúmanie procesov v ľudskej psychike. Zameriava sa predovšetkým na skúmanie medziľudských vzťahov. Katka tvrdí, že ak dokážeme vnímať hlbšie súvislosti vzťahov, vieme byť sami sebe tým najlepším terapeutom. A presne to sa snaží učiť aj iných ľudí.
 
Prečítajte si rozhovor, v ktorom nám prezradila, ako sa k svojej práci dostala, a čo by poradila ostatným.

Prečo si sa rozhodla pre túto službu? Aký príbeh stojí za vznikom?

K práci s psychikou ma priviedlo vlastné utrpenie. Mala som v sebe množstvo rozporov, neistoty a nevidela som na sebe nič dobré. Chaos v mojom vnútri bol tak veľký, že sa nedal ignorovať, a tak som začala hľadať odpovede.

Mám za sebou náročné obdobie, kedy som riešila problém za problémom, no počas celej doby ma fascinovalo, ako jasne psychika s nami komunikuje. Ako nás upozorňuje na naše nezrelé témy a ako sa vie realita v okamihu zmeniť, ak tieto témy spracujeme.

Postupnou prácou na sebe som začala pozorovať, že moje analýzy a riešenia pomáhajú nielen mne, ale aj iným ľuďom. Vedela som uchopiť príčinu ich problému a nájsť riešenie pre nich vhodné. Vtedy som začala vnímať, že toto bude moja životná cesta. Nebola to však moja vedomá voľba. Skôr som cítila, že ma život týmto smerom vedie, a že sa tomu asi nevyhnem.

Aké boli tvoje začiatky v podnikaní? Ako dlho sa tomu venuješ?

Podnikať som začala v roku 2012. Po deviatich rokoch v administratíve som cítila silnú potrebu robiť niečo zmysluplné, čo by niekomu pomáhalo. Nevedela som však, čo by to malo byť, a tak som dala výpoveď a dva roky som sa venovala sebe a cestovaniu, až ma jedného dňa napadlo, že keď ma bavia masáže a dá sa tým živiť, prečo to nerobím? Kúpila som si letenku domov a o pár mesiacov som si otvorila masážny salón.

Bolo to v období, kedy som už intenzívne pracovala s vlastnou psychikou a spracovávala som si svoje problémy a nezrelé témy. Hoci som už vtedy tušila, že psychika je oblasť, ktorej sa budem v budúcnosti venovať, ešte som sa necítila na to pripravená. Prvé konzultácie som začala robiť až o dva roky neskôr.

V súčasnosti sa venujem prevažne tvorbe online kurzov, lebo si prajem, aby moje hlboké poznanie pomohlo čo najviac ľuďom.

držanie sa za ruky

Zdroj: Canva.com

Čo bolo pre teba v začiatkoch najťažšie?

Prvé roky boli pre mňa o hľadaní vlastnej hodnoty. Tá sa premietala do každého procesu od nastavovania pravidiel, cenotvorby až po samotný kontakt s klientom.

Mám veľké šťastie, že viem pracovať s psychikou a bola som schopná spracovávať problém za problémom ako prichádzali. Témy ako sebahodnota sú komplexné, preto ich neviete spracovať za jeden deň či mesiac. Potrebujete ísť vrstvu po vrstve, krok po kroku.

Akým spôsobom si dokázala presvedčiť úplne prvé klientky, aby sa zverili do tvojich rúk?

U mňa to šlo nejak samé. Keď som bola na to pripravená, život mi začal posielať klientov z rôznych strán. Zo začiatku sa o mne dozvedeli od mojich známych alebo narazili na moju webstránku. Neskôr som už mala väčšinu klientov na odporúčania.

Kedy si pocítila vnútorné sebavedomie a povedala si, že to už máš v malíčku?

Profesné sebavedomie som mala už od začiatku. V čase, keď som začínala pracovať s klientmi, som už mala vlastnú „techniku“, ktorou dodnes riešim každý jeden problém a zatiaľ ma nesklamala. Plne som tejto technike dôverovala, vďaka čomu som sa mohla v procese uvoľniť a v pokoji sa sústrediť na životné príbehy klientov a hľadanie riešení ich problémov.

Moje súčasné poznanie je výsledkom nekonečných hodín analýz, skúmania a overovania riešení v praxi. Pocit, že mám niečo v malíčku, som však nemala nikdy. V ľudskej psychike máte vždy čo objavovať a kam sa posúvať. Každý klient bol pre mňa darom, lebo som mohla skúmať psychiku vždy z iného uhla pohľadu. V tomto zmysle je život a ľudská psychika nikdy nekončiaci príbeh. Vždy máte kam rásť a rozvíjať sa.

Aké marketingové aktivity využívaš? Ako využívaš silu sociálnych sietí?

Posledných desať rokov bolo pre mňa predovšetkým o skúmaní hlbších súvislostí života. Potrebovala som skôr samotu a určitú izoláciu, aby som sa mohla sústrediť na hľadanie riešení mojich problémov a problémov mojich klientov.

Momentálne som v štádiu, kedy chcem svoje získané poznanie odovzdávať, aby pomohlo čo najväčšiemu počtu ľudí. Chcem preto využívať rôzne sociálne siete a byť aktívna viac ako doteraz. Mojou stratégiou bude predovšetkým zdieľanie hodnotného obsahu a konkrétnu formu si musím ešte nájsť. Určite vyskúšam viaceré spôsoby zdieľania, aby som našla ten, ktorý mi vyhovuje.

žena

Zdroj: Canva.com

Ako zvládaš time-management?

Time-management je pre mňa veľká téma. Možno sa to nezdá, ale väčšina mojej práce je podobná kreativite. Pozorujem okolie, spájam si súvislosti a prinášam nové pohľady a riešenia. Tieto riešenia však nikdy neprichádzajú na povel. Zväčša potrebujem o nich neustále premýšľať, až v jednom momente všetko do seba „samé“ zapadne. Nikdy však neviem, kedy tento moment príde a odkiaľ príde.

Život mi neustále ukazuje, že to najlepšie, čo môžem pre seba a svoje podnikanie urobiť, je pustiť kontrolu a dôverovať, že všetko sa udeje v ten správny čas. Stále sa to však učím a nejde mi to ľahko. Stále mám tendenciu stanovovať si termíny a tlačiť na seba, aby som ich dodržala. Tento tlak mi samozrejme berie energiu a radosť zo života, čím svojej kreativite priamo podkopávam nohy a celý proces zbytočne komplikujem. Keď sa uvoľním, všetko do seba zrazu zapadá a nápady aj riešenia mi prichádzajú s ľahkosťou.

Preto môj time-management nie je až tak o sebadisciplíne, ale skôr o hľadaní správnej rovnováhy medzi zodpovednosťou a dôverou v život. Stále sa to však učím. S každým novým projektom musím túto rovnováhu znova nachádzať a nastavovať.

Máš nejaké tipy a triky, ako zvládať komunikáciu s klientmi?

Ja osobne nemanipulujem ľuďmi vo svojom živote, preto nevyužívam žiadne komunikačné tipy ani triky. Práve naopak. Cieľom mojej tvorby je pomôcť ľuďom žiť svoj život slobodne a v súlade so sebou samým. To znamená netlačiť sa do polohy, akú od nás očakáva okolie, ako sme boli naučení v detstve alebo ako nám odporúčajú poučky v knihách.

Akým spôsobom oddychuješ?

Najradšej oddychujem v prírode. Niekedy si nájdem príjemné miesto a len tak tam sedím, inokedy sa mi žiada aktívny pohyb.

Veľmi často chodím do prírody aj tvoriť. Čím komplexnejší a náročnejší problém riešim, tým viac sa mi žiada tráviť čas v samote obklopená pokojnou a krásnou prírodou. Našťastie Slovensko je nádherná krajina, a tak si viem v každom regióne nájsť svoju dokonalú „kanceláriu“.

príroda

Zdroj: Canva.com

Čo by si odporučila ľuďom, ktorí rozmýšľajú, že si otvoria podobnú poradňu? Prípadne začnú  ponúkať podobné služby?

Myslím, že na začiatku je najdôležitejšie byť k sebe úprimný a uvedomiť si svoj skutočný zámer. Mnoho ľudí vstupuje do pomáhajúcich profesií so zámerom pomáhať iným ľuďom a robiť svet lepším. To je síce pekné, ale pre dlhodobé podnikanie je dôležité, aby hnacia sila podnikania vychádzala z nás samých, nie zo snahy zachraňovať ľudstvo. Napríklad mňa osobne baví skúmať hlbšie súvislosti života. To, že tým niekomu pomáham, je len vedľajší následok mojej vnútornej celoživotnej vášne.

Ak nebude podnikanie postavené na nás samých, riskujeme, že z dlhodobého hľadiska vyhoríme. Nebude nás to baviť. Podnikanie musí predovšetkým vyživovať nás samých a až následne to bude mať ten správny prínos pre našich klientov a okolie. To platí pre všetky pomáhajúce profesie a aktivity.

Ako veľmi je podľa teba dôležité vzdelávanie? Ako sa vzdelávaš ty? Vieš dať odporúčania na nejaké zdroje? (web, osoba, kniha, školenie, seminár a pod.)

Čo sa môjho poznania týka, spočiatku som veľa študovala, navštevovala som rôzne kurzy a semináre, ale už mnoho rokov skúmam súvislosti života iba cez situácie, ktoré mi prichádzajú do cesty buď prostredníctvom klientov, známych alebo prostredníctvom môjho vlastného života.

Pre mňa osobne je život ten najlepší učiteľ. Nič v našom živote nie je náhoda, všetko má svoj hlbší význam a opodstatnenie. Keď sa naučíme „čítať“ skrytý odkaz jednotlivých situácií, dokážeme vyriešiť akýkoľvek problém. To je spôsob, akým sa ja neustále vyvíjam a vzdelávam. Každý deň mi prichádzajú do života nové situácie, ktoré si žiadajú moje pochopenie a prípadnú zmenu.

Keďže moje poznanie vychádza priamo z môjho vnútra, nie zo štúdia inej literatúry, neviem vám dať konkrétne odporúčania. Možno iba odporúčanie na moju knihu Osobnostná zrelosť, v ktorej vysvetľujem, ako „čítať“ skryté odkazy života.

Osobnostná zrelosť

Zdroj: súkromný archív

Vedela by si povedať, čo nás v tvojej oblasti čaká v najbližších rokoch?

Ako som spomínala, chcem, aby moje hlboké poznanie pomohlo čo najviac ľuďom, preto ho budem do budúcna odovzdávať formou online kurzov a menšie uvedomenia formou sociálnych sietí.

Moja tvorba bude venovaná najmä medziľudským vzťahom, lebo tie sú pre väčšinu ľudí najväčšou prekážkou spokojného a naplneného života. Náročnosť vzťahov spočíva v tom, že sú založené na pocitoch a pocity sú nemerateľná veličina. Keď však pochopíme vzťahové princípy, zrazu ten emočný chaos v našom vnútri dostane jasnejšie kontúry. Zrazu rozumieme tomu, čo cítime, prečo to cítime a vieme, ako máme v danej situácii správne reagovať. Pochopenie vzťahových princípov vnesie do nášho života väčšiu pevnosť, jasnosť, štruktúru a z toho prameniacu harmóniu. Harmóniu vo vzťahu k okoliu, ale hlavne harmóniu v našom vnútri.

A presne to je mojím cieľom na najbližšie obdobie. Pomôcť ľuďom, aby mohli tento pocit vo svojom živote zažívať.

Je nejaká téma, ktorá nebola spomenutá v otázkach a chcela by si túto tému otvoriť?

Ja osobne vnímam podnikanie nielen ako zdroj príjmu a sebarealizácie, ale hlavne ako veľkú príležitosť k osobnostnému rastu. Podnikanie totiž aktivuje v našom živote veľké množstvo učebných úloh.

Z pohľadu psychiky vnímam tri typy vzťahov, ktoré sú našimi veľkými učiteľmi. Sú to deti, partneri a podnikanie. Deti vnímam ako najčistejšie zrkadlo, partnerov ako najintenzívnejšie zrkadlo a podnikanie ako najkomplexnejšie zrkadlo nášho vnútra.

Podnikanie nám naozaj „nič nedaruje“. Upozorní nás na všetky naše nezrelé témy, v ktorých je potrebná zmena vnútorných postojov a premýšľania. Naša osobnosť sa priamo odráža do výsledkov nášho podnikania, do toho, aký typ klientov si priťahujeme, aké výsledky dosahujeme a ako sa celkovo vo svojom podnikaní cítime.

Preto odporúčam všetkým podnikateľom vnímať popri ekonomickej stránke aj tieto hlbšie súvislosti života. Ak chceme v podnikaní rásť, potrebujeme rásť aj osobnostne.

Ďakujem ti za rozhovor.